Контакти

ул. "Съединение " 2, гр. Костенец 2030, обл. София

Централа:    07142 / 21 31; 0898 688 680;
0879 677 102; 0882 359 177
тел.:   0 7142 / 21 25
факс:   0 7142 / 23 11
e-mail::   kosthhi@hhi-bg.com
Вътрешен пласмент и снабдяване
тел:   07142 / 22 60
факс:   07142 / 21 78
     
     

 

Изпращане на е-mail

Костенец ХХИ АД
гр. Костенец 2030
ул. "Съединение" 2

тел.: 07142/ 21 - 31
факс: 07142/ 23 - 11
kosthhi@hhi-bg.com

тел.: 07142/ 22 - 60
факс: 07142/ 21 - 78
marketing-spl@hhi-bg.com